Arkiv

Redusert minstemål for hyse?

16. sep 2009

Betydelige loddefunn mellom Jan Mayen og Grønland

16. sep 2009

Dømt for pangasius-juks

15. sep 2009

Store tap i torskeoppdrett

14. sep 2009

Vil ha norsk-russisk samarbeid opp i årets forhandlinger

11. sep 2009

Ja til vindturbin-park på Romsdalskysten

10. sep 2009

Volumøkning for hvitfisk

4. sep 2009

Avtale med EU om fangstsertifikat

4. sep 2009

Makrellfisket i gang

4. sep 2009

Mer saltfisk til lavere pris

3. sep 2009

Dobling for sild og makrell

3. sep 2009

"Dypere enn lyset" til Ålesund

2. sep 2009

Vil ha fortgang i miljømerking av torsk/hyse

1. sep 2009

Fiskebåt imot omlastingsforbud

1. sep 2009

Ringnotflåten snart i aktivitet

31. aug 2009

Christopher Davidsen årets klippfisk-kokk

31. aug 2009

Stinn brakke under ungdomsmønstring

28. aug 2009

Storserie om norske fiskeri på NRK

27. aug 2009

Fiskebåt foreslår 32.000 tonn lavere seikvote

26. aug 2009

Vil vere tungt å tillate oljeboring i Lofoten/Vesterålen

25. aug 2009

Island har fiska 200.000 tonn makrell i år

25. aug 2009

Aktørene må behandles likt

25. aug 2009

Ikke tilfredsstillende samarbeid med Russland

25. aug 2009

Praktisk politikk uthuler målsettingen

24. aug 2009

Bostedskrav må endres

24. aug 2009

Stadig vanskeligere å godta begrensninger

24. aug 2009

"Langøy" satt fri

22. aug 2009

Oppbrakt ved en misforståelse

22. aug 2009

Spørsmål om saltfisklager

21. aug 2009

Island opptrer ikke som ansvarlig kyststat

19. aug 2009

Oljevern: Fiskeflåtens rolle skal vurderast på nytt

19. aug 2009

Fiskeflåten kan spille en rolle i oljevernet

18. aug 2009

Vil utnytte sterk torskestamme

14. aug 2009

Travel fiskerihaust

12. aug 2009

KRF-leiaren besøker havfiskebåt

11. aug 2009

Havfiskeflåten bruker ikkje tungolje

11. aug 2009

Foreslår ny forvaltningsregel for torsk

10. aug 2009

Nytt russisk regelverk

7. aug 2009

Lang liste med russiske krav

7. aug 2009

Ber om at torsketrålerne får distriktskvoten

7. aug 2009

Fleire russiske krav

7. aug 2009

Tre års seismikk-skyting snart ferdig

4. aug 2009

Også EWOS seier nei til islandsk fôr

3. aug 2009

Fiskeridirektoratet reagerer på russisk praksis

3. aug 2009

Ukjente russiske papirkrav-igjen

31. jul 2009

Nei til islandsk makrell-fôr

31. jul 2009

Utvid sunnheitsmerkinga av mat!

30. jul 2009

Ber om økt maksimalkvote for kolmule

29. jul 2009

Fiskebåt: Svært skeptisk til vindmøller til havs

29. jul 2009

Informerer om turistreglar

28. jul 2009

Vil ha bort kondemneringskravet

23. jul 2009

Fiskebåt-leiar møter Ted Turner

21. jul 2009

Otto Gregussen blir regiondirektør

17. jul 2009

Pragmatisk i EU-spørsmålet

17. jul 2009

Island søkjer EU-medlemskap

16. jul 2009

Konkurranse om elektronisk fangstrapportering

16. jul 2009

Matfestival med sterkt sjømatpreg

14. jul 2009

Island stansar makrellfisket

10. jul 2009

Neste NOx-frist: 1. oktober

9. jul 2009

NOx-spørsmål tar tid

9. jul 2009

Vern av sårbare bunnområder

8. jul 2009

Fiskebåt: Betingelser for å øke eksportavgiften

8. jul 2009

Rekordeksport av sild og lodde

7. jul 2009

Store mengder torsk og hyse i Barentshavet

6. jul 2009

Sildeoffensiv i Russland

6. jul 2009

Saltfisk kraftig ned-ellers hvitfiskeksport som i fjor

6. jul 2009

Kritiserer dårlig seismikk-info

6. jul 2009

Eksport: Økning for sild, makrell og klippfisk

3. jul 2009

Islandske makrell-krav avviste

3. jul 2009

Storprosjekt med etterutdanning av maskinpersonell

2. jul 2009

Johan E. Hareide er død

2. jul 2009

Fiskebåt vil ha kraftig opptrapping av ressursforskning

2. jul 2009

Alle kan stemme fra i dag

1. jul 2009

Eva Toril Strand inn i FHF-styret

1. jul 2009

Fiskeripolitikk på nordisk ministermøte

1. jul 2009

Norway Pelagic kjøper Fryseriet

30. jun 2009

MSC-sertifisert matjes lansert i Belgia

10. jun 2009

Fiskebåt-direktøren rundar 50

10. jun 2009

Doktorgrad på bærekraftig forvaltning

9. jun 2009

Holdningsendring i Sverige til norsk torsk

8. jun 2009

8. juni: Verdenshavenes dag

8. jun 2009

Fiskebåt:-Kvoteråd som venta

5. jun 2009

Brukbart i pelagisk

4. jun 2009

Tror bunnen er nådd

4. jun 2009

Økning i sjømateksporten, men stor saltfisksvikt

3. jun 2009

Aukande marginar for Norway Pelagic

2. jun 2009

Global WWF-pris for Barentshav-forvaltning

28. mai 2009

Ansvarsfraskrivelse fra FHL

28. mai 2009

Historiens største?

26. mai 2009

Varierende interesse for Nordsjøsild

26. mai 2009

Dyre minutt i Tromsø havn

25. mai 2009

Uroet over strengere Svalbard-restriksjoner

25. mai 2009

Betydelig NOx-reduksjon i fiske og sjøfart

19. mai 2009

295.000 til selprosjekt

18. mai 2009

Ber om midlertidig rederikvoteordning

18. mai 2009

19 mill. ekstra til markedsføring og føringstilskudd

15. mai 2009

Uendra produktavgift og meir til havforsking

15. mai 2009

Fabrikkskipspioneren Reidar Sætremyr er død

15. mai 2009

Sildeeksporten opp 30%

13. mai 2009

Selfangsten avslutta for i år

12. mai 2009