Arkiv

Inge H. takka av

5. feb 2010

Tore Roaldsnes ny styreleiar i Fiskebåt

4. feb 2010

Eksportrekord i januar

4. feb 2010

Havfiskeflåtens Miljøpris til Havforskningsinstituttet

3. feb 2010

"Alle" besteforeldre

3. feb 2010

Verdens mest lønnsomme og miljøvennlige flåte

3. feb 2010

Treng nye rammer for fornying

3. feb 2010

Stormøtet i gang.

3. feb 2010

Ny konsernsjef i Aker Seafoods

2. feb 2010

Grovsortering av vindkraftareal

29. jan 2010

Norge og EU enige

26. jan 2010

Flere vil delta i loddeleting

26. jan 2010

Ingen lodderegistrering så langt

22. jan 2010

Framdrift i forhandlingene

22. jan 2010

Loddeleiting i gang

20. jan 2010

Statsråden utfordrer næringen-og seg selv

19. jan 2010

Økning i eksportavgiften

19. jan 2010

Inntektssvikt på 600 millioner kroner

19. jan 2010

Gledeleg at sjømat kjem så godt ut

18. jan 2010

Norsk-grønlandsk fiskeriavtale for 2010

18. jan 2010

Norge og Færøyane samde om 2010-avtale

15. jan 2010

Knester-saka løyser seg

14. jan 2010

Knester-saka til Næringsdepartementet

13. jan 2010

Trålerlaget snart inn i Fiskebåt

13. jan 2010

Knester får ikke føre sild sørover

13. jan 2010

Konstruktivt møte med statsråden

13. jan 2010

Ressursforvaltning hovedtema

11. jan 2010

Fiskebåt møter statsråden

11. jan 2010

Reglane for elektronisk fangstdagbok klare

7. jan 2010

Rekord for sild og lodde

5. jan 2010

Tøft for torsken

5. jan 2010

Eksportrekord og økning på 6 milliarder

5. jan 2010

Nettside for ombordproduserte fileter

5. jan 2010

Markedsbasert høsting av lodde?

29. des 2009

Nye marked for pelagisk?

29. des 2009

Makrellkvote på 180.000 tonn neste år

22. des 2009

Økt sildeeksport i november

14. des 2009

Storutslepp av olje vil dekkje heile Mørebankane

11. des 2009

Vil satse på mer miljøvennlig kjøling

11. des 2009

Torskefilet til Obama

10. des 2009

Brudd i fiskeriforhandlingene med EU

8. des 2009

Norsk-russisk miljørapport for Barentshavet

8. des 2009

Opptur for hvitfisk

8. des 2009

Bygging av fiskebåter kan hjelpe på verftskrisen

8. des 2009

Sjømateksporten passerer 40 milliarder

4. des 2009

Mørefelta og pelagisk konsentrasjon

1. des 2009

Tre nye korallområder vernes

1. des 2009

Ufiska makrellkvotar kan takast neste år

26. nov 2009

Enighet om blåkveitefordeling

25. nov 2009

Styrke med kjennskap til næringen

24. nov 2009

Matkvalitet og fryseteknikk

19. nov 2009

Utfordringer for ilandføringsplikten for fisk

18. nov 2009

Utkastforbud uten EU

16. nov 2009

Reidar Nilsen attvald

13. nov 2009

Elektronisk fangstdagbok utsett

12. nov 2009

Godt hysefiske i haust

11. nov 2009

I all hovudsak tilfreds

11. nov 2009

EUs avtalebrudd helt uakseptabelt

11. nov 2009

Ikke makrell-løsning med EU for 2009

10. nov 2009

Frigir bilder av deformert torsk

10. nov 2009

Foreslår tiltak for fiskebåt-fornying

9. nov 2009

TV-program om havets sølv

9. nov 2009

Seiprisen når nye høgder

5. nov 2009

Vil følge saken om tilbakevirkning nøye

5. nov 2009

God måned for hel fryst hvitfisk

5. nov 2009

Sjømat-vekst flater ut

4. nov 2009

Førebels ingen makrellavtale

30. okt 2009

Umusikalsk av Fiskeridirektoratet

30. okt 2009

Nordisk Råd ut mot EU

30. okt 2009

Vanskelege makrellforhandlingar i Cork

28. okt 2009

Imot økning i eksportavgiften

27. okt 2009

Vil ha diskusjon om forvaltningsregelen

27. okt 2009

Linefiskere: -Seismikkrapporten tar feil

26. okt 2009

Politisk rådgjevar for Berg-Hansen

23. okt 2009

Fempartsavtale om NVG-sild for 2010

23. okt 2009

Kolmuleavtale på 540.000 tonn

23. okt 2009

Brosme og sildekaviar på Stortingsmiddag

23. okt 2009

Kampanje for norsk saltfisk i Spania

23. okt 2009

Overraska og skuffa over EUs avtalebrot

21. okt 2009

Berg-Hansen i spørjetimen om makrell

21. okt 2009

Ba om svensk hjelp i makrellsaka

21. okt 2009

Lisbeth Berg-Hansen ny fiskeriminister

20. okt 2009

Statsbudsjettet tapper fiskerinæringen

15. okt 2009

Ber om makrell-svar fra Brustad

15. okt 2009

Ny norsk makrellprotest

14. okt 2009

Henger ikke med hodet

13. okt 2009

Litt reduksjon i avgiftene

13. okt 2009

Makrellfangster i norsk sone i natt

13. okt 2009

Norge øker presset på EU i makrellkonflikten

12. okt 2009

Makrellstrategi diskuteres i dag

12. okt 2009

Truer bærekraft og det framtidige fiskerisamarbeidet

11. okt 2009

Torskekvoten opp16%

9. okt 2009

Står fortsatt på for makrell-løsning

8. okt 2009

Støtte til Fiskebåt-forslag

8. okt 2009

Uendra fiskeripolitikk

8. okt 2009

Fastlåst makrell-konflikt

7. okt 2009

Hvtifiskverdien ned i september

7. okt 2009

Makrellkonflikten: Møte med EU i morgon

6. okt 2009

Havbunnen i Lofoten/Vesterålen kartlegges

17. sep 2009

Vil ha kompensasjon for manglende loddefiske

17. sep 2009