Arkiv

Ber om selfangstmøte

5. mai 2010

Noen minstepriser justeres litt opp

5. mai 2010

Konstruktivt møte med AP-topp

3. mai 2010

Uheldig innretning på kvalitetsprosjekt

30. apr 2010

Regjeringen ønsker NOx-forlengelse

30. apr 2010

Gratulerer! Svært viktig!

28. apr 2010

Norge har lite å feire

28. apr 2010

Norsk-russisk enighet om delelinjen

27. apr 2010

Russland største sjømatmarked til nå i år

27. apr 2010

Trålfolket til Bryssel

26. apr 2010

Kritisk til oljeutviding

23. apr 2010

Gode loddeutsikter

22. apr 2010

Useriøst av Rolf Domstein

21. apr 2010

Hva skjer med makrellens vandringsmønster?

21. apr 2010

Miljøsertifisering av torsk og hyse i neste veke

20. apr 2010

Venstre vil verne Lofoten/Vesterålen/Møresokkelen

20. apr 2010

Vulkanutbrotet rammar makrelldrøftingar

16. apr 2010

Vellykket forvaltning i Barentshavet

15. apr 2010

Ikke behov for å endre status for Lofoten/Vesterålen

15. apr 2010

Redningshelikopter på bakken

15. apr 2010

Aker Seafoods med omstillingsplaner

14. apr 2010

Lavere eksportpriser i pelagisk

13. apr 2010

Eventyrleg hysefiske

13. apr 2010

Viktig rapport om Barentshavet-Lofoten

12. apr 2010

KV Bergen døypt

12. apr 2010

Danmark får ta ufiska 2009-kvote

12. apr 2010

Trålerlaget inn i Fiskebåt?

12. apr 2010

SUROFI: Omsetningsauke på 35%

9. apr 2010

Rekordeksport av torsk

8. apr 2010

Rekordeksport av sjømat i første kvartal

8. apr 2010

Fiskebåt på Facebook

7. apr 2010

MøreNot kjøper tre anlegg

7. apr 2010

Fiskeri skal bli ein del av kunnskapsøkonomien

7. apr 2010

Loddesesong til 480 millionar kroner

7. apr 2010

Sjøsamiske interesser tatt hensyn til

6. apr 2010

Rekordstort vintersildfiske

29. mar 2010

Mister lisensen for fiske i norsk sone

29. mar 2010

Kinesarane skal få smaken på norsk torsk og kveite

26. mar 2010

Fokus på forenkling

25. mar 2010

Vil ha gjennomgang av NOx-regelverk

24. mar 2010

Fiskebåt orienterte Stortingspolitikere

24. mar 2010

Nettolønn samfunnsøkonomisk ulønnsomt

24. mar 2010

Neste makrellrunde på Island i april

18. mar 2010

Linegjengen samla

18. mar 2010

Urolig for seiforskningen i Nordsjøen

17. mar 2010

Mer lodde til Island

17. mar 2010

Vil ha evaluering av leveringsplikten

16. mar 2010

Nergård med resultat på 50 mill.

16. mar 2010

EU gjenåpner Shetlands-boksen

15. mar 2010

Stenger Nordsjøen for britane

15. mar 2010

Nye i Råfisklaget

15. mar 2010

Leveringspliktig fangst kan få høyere pris

12. mar 2010

Frykter ny sonekonflikt med EU

12. mar 2010

Sildeeksporten ned i februar

12. mar 2010

Norske trålere bortvist fra Shetlands-boksen

10. mar 2010

Fryktar for loddefisket

10. mar 2010

Tysk stortråler tester seil

9. mar 2010

Rekordeksport av torsk

9. mar 2010

Sen selfangstavklaring-igjen

9. mar 2010

Milliardtap i torskeoppdrett

9. mar 2010

Loddefelta stengt

9. mar 2010

Et langt og unødvendig steg tilbake

8. mar 2010

Ingenting ulovlig i Nordland

5. mar 2010

Heving av Fedje-ubåten skal utredes mer

5. mar 2010

Kan Kina bli marknad for norsk villfisk?

5. mar 2010

Nye loddefelt åpnet

5. mar 2010

Vil ha utkastforbod i EU

4. mar 2010

Ny norsk sjømatrekord

4. mar 2010

Loddestoppen opphevet

3. mar 2010

Ventar meir enn halvering i torskeoppdrett

3. mar 2010

Fiskebåt på stor sjømatkonferanse

3. mar 2010

Reagerer sterkt på oljeopning på Mørebankane

2. mar 2010

Seismikk ga ulike fangst-utslag

2. mar 2010

Bekymret for helikopterberedskapen

2. mar 2010

Anbefaler papir i russisk sone

1. mar 2010

Oljeleting i gyteområde

1. mar 2010

Avtale med EU om elektronisk rapportering

25. feb 2010

Norwegian-vanskar med heimfarfisk

23. feb 2010

Ber om proviantavklaring

23. feb 2010

Resultater om skremmeeffekt i neste uke

22. feb 2010

Ønsker mer seiforskning

22. feb 2010

Sterk uenighet om sjøpattedyrpolitikk i praksis

19. feb 2010

Datoene for sporing/elektronisk fangstdagbok fastsatt

19. feb 2010

Ønsker samling om torske-strategi

18. feb 2010

Januar- en god måned for torsk

18. feb 2010

Forsvaret avslutter øvelsen

17. feb 2010

Skyteøvelse uten forsvarlig varsling

17. feb 2010

Vil ha Smutthullavtalen reforhandlet

16. feb 2010

NOx-utslepp ned 11%

16. feb 2010

Godtar andre land elektronisk fangstdagbok?

15. feb 2010

Vurderer kjølemedie-tiltak

15. feb 2010

Loddefisket åpnet

12. feb 2010

Rederiene vant over staten

12. feb 2010

Første fabrikktrålar-nybygg på 14 år

11. feb 2010

Norsk loddefangst på 300 tonn

11. feb 2010

Departementet hindrer fornying av flåten

10. feb 2010

Vil forsere klimavennlig kjøling

9. feb 2010

Ny værtjeneste for Barentshavet

8. feb 2010

Fiskebåt foreslår nytt miljøtiltak

5. feb 2010

Island endrer ikke lodderegulering

5. feb 2010