Arkiv

Dobla sildepris

25. feb 2011

Fiskebåt Sør

24. feb 2011

Vil ha likebehandling

24. feb 2011

Tobiskvote på 360.000 tonn i EU-sona

23. feb 2011

Foredrag og vedtak 2011

22. feb 2011

Fiskebåt i dialog om forsking/utvikling

22. feb 2011

Nye møte om uerfiske i Irmingerhavet

22. feb 2011

Møte med skattedirektøren

22. feb 2011

Krillfrist: 1. mai

21. feb 2011

Over 50.000 tonn lodde sist veke

21. feb 2011

Fiskebåt Vest

18. feb 2011

Tre regionlag i Fiskebåt

18. feb 2011

Vil ha stanset uregulert hysefiske

18. feb 2011

Litt ned for Norway Pelagic

17. feb 2011

Krillkonsesjon blir utlyst

16. feb 2011

Vil diskutere yngelinnblanding

16. feb 2011

Fiskebåt Nord

15. feb 2011

Ising i Barentshavet (foto: Romund Åsheim)

15. feb 2011

Kaldt i Barentshavet

15. feb 2011

Utvidet svarteliste?

14. feb 2011

Færingehavn i forfall

11. feb 2011

Spør om skattlegging av kapasitetsreduksjon

10. feb 2011

Loddefisket blir unødig hemmet

10. feb 2011

Silda står tett på Mørekysten

10. feb 2011

Ber om møte med Skattedirektøren

9. feb 2011

Kan delta i oljevern

9. feb 2011

Vil ha sterkere satsing på selfangst

8. feb 2011

Svanaug Elise først med lodde

7. feb 2011

Reagerer på stigmatisering

7. feb 2011

Internasjonale reglar mot utkast

7. feb 2011

Villfisk-økning på 100 millioner i januar

7. feb 2011

Vil ha møte om losplikt

4. feb 2011

Flåtefornying må bli hovedsak

4. feb 2011

Roaldsnes attvald

3. feb 2011

Vil ha mer til ressursforskning

3. feb 2011

Russiske lisenser klare

3. feb 2011

Forstår frykten

2. feb 2011

Vil ha handlingsplan for reker

2. feb 2011

Miljøprisen til NOx-fondet

2. feb 2011

Fullt hus hos Fiskebåt

2. feb 2011

Verdas første gassdrivne fiskebåt

2. feb 2011

Norway Pelagic og Austevoll Fisk vil fusjonere

1. feb 2011

Staten anker Volstad-dommen

28. jan 2011

Vil ha endret trepartsavtale om lodde

28. jan 2011

Tre farty til på Island-lodda

26. jan 2011

Øyepålråd og forvaltning skal drøftes

25. jan 2011

Loddeauke på Island?

24. jan 2011

Trenger ikke Polar Code

20. jan 2011

Reagerer på nye tildelingar

19. jan 2011

Leiefartøy tillates ved havari i loddefisket

19. jan 2011

Fornyingsevne og nordområdestrategi

18. jan 2011

Vidar Ulriksen sluttar som statssekretær

14. jan 2011

Williams gir seg som sjef

14. jan 2011

Sterkt imot selfangstforslag

14. jan 2011

Norway Pelagic legger ned i Bergen

14. jan 2011

Under 10.000 heiltidsfiskarar

13. jan 2011

På veg til loddefiske

13. jan 2011

Kven får miljøprisen i år?

12. jan 2011

Er på en annen planet

12. jan 2011

Mest gledeleg at dommen er så klar

7. jan 2011

Full seier til Volstad

7. jan 2011

Enighet om nye minstepriser

5. jan 2011

Makrelleksport på 3 milliarder

4. jan 2011

Kraftig torskeøkning fra 2009

4. jan 2011

Villfisk-eksporten passerte 20 milliarder

4. jan 2011

Rekordeksport på 53,8 milliarder i 2010

4. jan 2011

Oppdatert om fangstrapportering

30. des 2010

Førebuingane i full gang

30. des 2010

Sikkerhetskontrollene fortsetter i 2011

30. des 2010

Barentshavet eit rikt spiskammer

21. des 2010

Skal vurdere Råfisklov og meklingsordning

20. des 2010

Lodde-opning 20. januar

20. des 2010

Statsråden med sild og reker på direkten

16. des 2010

Meir ros til sjøfrosne filetar

16. des 2010

Sterkt imot losplikt

16. des 2010

Uendret styringsrente på 2%

15. des 2010

Semje om minstepris på lodde

15. des 2010

Ny og større miljøavtale om NOx til 2017

14. des 2010

Havbrisling-opplegget klart

14. des 2010

Omsetningsauke på over 330 millionar

13. des 2010

Makrelloverføring til 130 millionar

13. des 2010

Snittprisane for sild og makrell klare

13. des 2010

Internasjonal enighet om utkast-reduksjon

13. des 2010

Makrellavtale med EU på plass

11. des 2010

Ulike syn på matsituasjonen

10. des 2010

Bekymret for matsituasjonen i havet

10. des 2010

Røvarmetodar

10. des 2010

Ingen trepartsavtale om makrell

9. des 2010

Avtalen med Grønland klar

9. des 2010

Per William Lie overtar i Vestnorges

8. des 2010

Uer-reguleringa fastsett

8. des 2010

Avgjerande Norskehav-tokt i mai 2011

8. des 2010

Makrellforhandlingar igjen

8. des 2010

Meir dialog om blåse-saka

8. des 2010

Pause i minsteprisdrøftelsene

7. des 2010

Kritisk til innstramming nå

7. des 2010

Tidsavgrensa kvotar i retten

7. des 2010

Ønsker sterkere markedsorientering i flåteleddet

6. des 2010

Torskeeksporten rett til værs

6. des 2010

Sjømateksporten nærmer seg 50 milliarder

6. des 2010