Arkiv

Vil ha slutt på ulovleg oppskyting

22. des 2016

Håflu

19. des 2016

Vestliner

19. des 2016

Flere fiskerier inn i MSC-vurdering

19. des 2016

Havforskningen blir med på tobis-tokt

19. des 2016

Havforskningen blir med på tobis-tokt

19. des 2016

Ikke helt slutt på silda ennå

19. des 2016

Ombordfryst-konferanse i Ålesund

16. des 2016

Skal utgreie klimatiltak for fiskeflåten

15. des 2016

Forutsigbarhet, effektivisering og økt fleksibilitet er nøkkelen til suksess

14. des 2016

Stor interesse for havforskinga

12. des 2016

Vestliner døypt og klar for fiske

12. des 2016

Vestliner døypt og klar for fiske

12. des 2016

Skal bruke 20 millioner på rekenæringen

12. des 2016

Rapporter om mye sild i Norskehavet

12. des 2016

Kvoteavtale med Grønland

12. des 2016

Liten effekt av Brexit så langt

9. des 2016

Stor interesse for ENØK-tiltak

9. des 2016

HI-direktøren: - Sanninga har datostempling

9. des 2016

HI-direktøren: - Sanninga har datostempling

9. des 2016

HI-direktøren: - Sanninga har datostempling

9. des 2016

Vil ha ein enklare fiskeripolitikk

9. des 2016

Eidesen-utvalet legg fram innstilling på onsdag

7. des 2016

Eksporterer sjømat 90 milliardar

7. des 2016

Vi veit ikkje korleis Brexit vil slå ut på kvote-fordelinga

6. des 2016

Gode tider for pelagisk

6. des 2016

Vi treng politikarar med kunnskap

6. des 2016

Kystflåten tar siste silda

5. des 2016

2017 avtalen med EU er klar

3. des 2016

Økt norsk adgang til kolmule

2. des 2016

Fiskarlaget vil utsette FM-sløkking

2. des 2016

Fiskebåt støtter kvoteøkningen

1. des 2016

Økt andel sild til Norge

1. des 2016

Skrei og kysttorsk er samme art

1. des 2016

Skrei og kysttorsk er samme art

1. des 2016

Sjømatalliansen frykter for EØS-avtalen

30. nov 2016

Mindre aktivitet i sildefisket

28. nov 2016

Mindre aktivitet i sildefisket

28. nov 2016

Nytt toppår for fiskeflåten

25. nov 2016

Big data kan gi meir effektivt fiske

25. nov 2016

Det er plass til både olje- og fisk

24. nov 2016

- Det er plass til både olje- og fisk

24. nov 2016

Må hugse at vi er ei syklisk næring

24. nov 2016

Årsmøte, Fiskebåt Nord

24. nov 2016

Nei til statlege kvoteauksjonar

23. nov 2016

Lofoten-NEI til olje

22. nov 2016

Makrellfisket går mot slutten

21. nov 2016

Ap overbyr regjeringa

21. nov 2016

Yngelrekord for lodde

17. nov 2016

Ber om fritak for bløgge- og sløyekrav

17. nov 2016

Fordelingskriterier er tema på NEAFC-møte

15. nov 2016

Lave sildekvantum sist uke

14. nov 2016

Vurderer forbud mot giftcocktail

14. nov 2016

Alger kan bli ny vekstnæring

11. nov 2016

Ny fiskebåt til Meløy-elever

10. nov 2016

Sildefisket godt i gang i nord

7. nov 2016

Sildefisket godt i gang i nord

7. nov 2016

Erna Solberg til årsmøtet i Fiskebåt

7. nov 2016

Fersk sjømat gir høyere pris

3. nov 2016

Nordområda viktig bærebjelke i havstrategien

3. nov 2016

Tett med sildeyngel i Barentshavet

31. okt 2016

Ny informasjonsleiar på plass

31. okt 2016

Har omsatt fisk for 10 milliarder

31. okt 2016

Hestefeber i Nordsjøen

31. okt 2016

Pelagiske forhandlinger avsluttet

28. okt 2016

Pelagiske forhandlinger avsluttet

28. okt 2016

Møttes igjen etter 51 år

27. okt 2016

Møttes igjen etter 51 år

27. okt 2016

Nye ”Ramoen” straks klar for havet

26. okt 2016

Nye ”Ramoen” straks klar for havet

26. okt 2016

Slipper inn i russisk sone

24. okt 2016

Slipper inn i russisk sone

24. okt 2016

Stor interesse for nvg-silda

24. okt 2016

Stor interesse for nvg-silda

24. okt 2016

Nye forhandlingsrunder

21. okt 2016

Nye forhandlingsrunder

21. okt 2016

Endret torskeforvaltning

20. okt 2016

Endret torskeforvaltning

20. okt 2016

Neste års torskekvote som i år

20. okt 2016

Neste års torskekvote som i år

20. okt 2016

Kvoteøkning på 14% for makrell

19. okt 2016

Kvoteøkning på 14% for makrell

19. okt 2016

Molnes i tekno-toppen

19. okt 2016

Molnes i tekno-toppen

19. okt 2016

Mye loddeyngel i Barentshavet

18. okt 2016

Mye loddeyngel i Barentshavet

18. okt 2016

Makrellfisket mot slutten

17. okt 2016

Makrellfisket mot slutten

17. okt 2016

Forhandler om milliarder

16. okt 2016

Forhandler om milliarder

16. okt 2016

Har fått nok niser

14. okt 2016

Har fått nok niser

14. okt 2016

Russerne skaper vansker

14. okt 2016

Russerne skaper vansker

14. okt 2016

Olagutt

13. okt 2016

Akselson

13. okt 2016

Kvoteråd for øyepål

13. okt 2016

Kvoteråd for øyepål

13. okt 2016

Sandberg til Brasil og Chile

13. okt 2016

Sandberg til Brasil og Chile

13. okt 2016