Arkiv

Makrellregulering i nord

7. jul 2014

Vil ha like konkurransevilkår

3. jul 2014

Tidenes torskeeksport

3. jul 2014

Økning i pelagisk eksport

3. jul 2014

Eksportrekord i første halvår

3. jul 2014

Reforhandler ikke Smutthullavtalen

2. jul 2014

Geir II-torsk på Egon-menyen

26. jun 2014

Harvest

23. jun 2014

Mykje sildelarvar på Mørefelta

19. jun 2014

Etterlyser mer hvitfiskforskning

18. jun 2014

Tror på prisøkning uansett

13. jun 2014

Stemmer ikkje med observasjonane

12. jun 2014

Barentshavet: Fisken har det bra

6. jun 2014

Eksportøkning også i mai

6. jun 2014

Utvidet aktsomhetsområde

3. jun 2014

Ønsker kandidater til miljøpris

26. mai 2014

Klart for matjes

26. mai 2014

Heva kvotetak i pelagisk trål

23. mai 2014

Reklamerte for norsk torsk

22. mai 2014

Anbefaler fortsatt tildekking

20. mai 2014

Vil leige 15 fartøy

20. mai 2014

Polen topper

20. mai 2014

Norske fiskediskar i Polen

20. mai 2014

Østanger med rekord

19. mai 2014

Større tobiskvote i 2015

19. mai 2014

Sildelagets årsmøte i gang

14. mai 2014

Fiskebåt på Stortinget

14. mai 2014

Norsk sjømat på fasjonable Ritz

13. mai 2014

Ser mye tobis

9. mai 2014

Uendret styringsrente

8. mai 2014

Vil satse på torsk i Kina

8. mai 2014

Sterk 2013-årsklasse av tobis

7. mai 2014

Hunter

7. mai 2014

Portugal sulten på norsk torsk

6. mai 2014

Sterk eksportøkning

6. mai 2014

Torsken i siget

25. apr 2014

Krevjande pelagiske forhandlingar

23. apr 2014

Tråltokt viktig

23. apr 2014

Ny minstepris for nordsjøsild

23. apr 2014

Ønskjer seg gytefelttokt

23. apr 2014

Fish&chips-fest på 17.mai

10. apr 2014

Kan bli alvorlig for fiskeeksporten

8. apr 2014

Eventyrlig eksportøkning

3. apr 2014

Tidenes torskeeksport

3. apr 2014

Brennaktuelt medlemsmøte

2. apr 2014

Vil leie ringnotfartøy

1. apr 2014

Verdensrekord i gyting

1. apr 2014

Frigir data til forskning

1. apr 2014

Kan få store følger for kystsamfunn

31. mar 2014

Kritisk til ny oljeleting

31. mar 2014

Full fart i kolmulefisket

31. mar 2014

Kolmule- og sildeavtale klar

28. mar 2014

Makrellen tar for seg av sild

25. mar 2014

Mindre dyreplankton i Barentshavet

25. mar 2014

Møte om auka ressursforsking

25. mar 2014

Ber om Smutthull-initiativ

24. mar 2014

Loddefisket over

24. mar 2014

Norge presser på for avtaler

20. mar 2014

Norge presser på for avtaler

20. mar 2014

Dybdekartlegging av fiskebanker

20. mar 2014

Ny, bra kolmuleuke

17. mar 2014

Viktig å prioritere internasjonalt

13. mar 2014

Dugnad for kvalregistrering

12. mar 2014

Nytt makrellråd i april eller mai

11. mar 2014

Redningshelikopter-kjøp tar 25 år

11. mar 2014

EU og Norge forhandler

10. mar 2014

Beste kolmule-veke på mange år

10. mar 2014

Dansk ros til Norge

7. mar 2014

Haster med selfangst-avklaring

7. mar 2014

Vil ha dialog om fangst- og toktdata

7. mar 2014

Tredje i Gadus-serien døpes

6. mar 2014

Makrell inn i EU-forhandlingene

6. mar 2014

EU og Island ville ha tilleggskvote

6. mar 2014

Ingen makrellavtale

6. mar 2014

God fart i kolmulefisket

5. mar 2014

Loddefisket ved Island slutt

24. feb 2014

Godt kolmulefiske

24. feb 2014

Nye forhandlingsrunder

21. feb 2014

Ny makrellvurdering i neste uke

21. feb 2014

Ny makrellvurdering i neste uke

21. feb 2014

Årsmøtevedtak

18. feb 2014

Kvoten attspeglar sildebestanden

18. feb 2014

Takk for innsatsen!

17. feb 2014

Roaldsnes attvald

14. feb 2014

Konkurransekrafta må aukast

14. feb 2014

Underhaldning

14. feb 2014

Samrøystes om struktur

13. feb 2014

Gledeleg forskingsinitiativ

13. feb 2014

Vil finansiere forskarstillingar

13. feb 2014

Stor interesse for Fiskebåt-årsmøte

5. feb 2014

Nei til oljebasert kaks

5. feb 2014

Nytt makrellforsøk

4. feb 2014

Pelagisk økning i januar

4. feb 2014

Tidenes største torskeeksport

4. feb 2014

Sterk sjømatvekst

4. feb 2014

Jomfruelig sildenyhet

3. feb 2014

Norsk fiske etter makrellstørje ?

3. feb 2014

Fiskebas døypt

2. feb 2014

Ingen makrellavtale

31. jan 2014

Spennende sakliste klar

31. jan 2014