Arkiv

Polhavstoktet i gang

18. aug 2015

Nytt fish&chips-besøk

18. aug 2015

Sjømatkonferanse for lærere

18. aug 2015

Vellykka Solstrandseminar

14. aug 2015

Ålesundsprogrammet klart

12. aug 2015

Usikkert i Smutthullet

12. aug 2015

Nye minstepriser for nordsjøsild

11. aug 2015

Ringnotflåten møtte NRK

24. jul 2015

Rapport fra makrelltoktet

24. jul 2015

Et skritt i riktig retning

21. jul 2015

Bedre markedsadgang i EU

20. jul 2015

Enighet om Polhavet

17. jul 2015

Økte fangstinntekter for Havfisk

16. jul 2015

Nord-atlantisk ministermøte

15. jul 2015

Kvoteråd for hyse opp 9%

15. jul 2015

Krillen i Sørishavet kartlegges

14. jul 2015

Sjømatpolitikk på Solstrand

8. jul 2015

Årets makrelltokt i gang

7. jul 2015

Sild i alle overflatehal

7. jul 2015

Fortsatt kolmule fra Norskehavet

6. jul 2015

Matjessesongen over

6. jul 2015

Skal bygge ny reketrålar

3. jul 2015

Nye torskerekorder

3. jul 2015

Redusert pelagisk eksport

3. jul 2015

Rekordeksport til nå i år

3. jul 2015

Senior

1. jul 2015

Økt torskekvote i Nordsjøen

30. jun 2015

Seireduksjon i Nordsjøen

30. jun 2015

Opp for hyse i Nordsjøen

30. jun 2015

Bra priser på nordsjøsilda

29. jun 2015

Resulatløse møter i København

26. jun 2015

Kvannøy døpes i morgen

26. jun 2015

Forlenger importforbudet

25. jun 2015

Størst behov for maskinister

24. jun 2015

Sildenedgang flater ut, mener HI

19. jun 2015

Tidoblet verdiskaping i sjømat

19. jun 2015

Tidoblet verdiskaping i sjømat

19. jun 2015

Godt kolmulefiske også i "Kanten"

18. jun 2015

Styringsrente på 1%

18. jun 2015

Protesterer mot stengingsforslag

17. jun 2015

Torbas med rask kolmulefangst

16. jun 2015

Svært godt kolmulefiske i NØS

15. jun 2015

Tregt sildefiske

15. jun 2015

Kvoteråd for hyse

12. jun 2015

Reduksjon for nordøstarktisk torsk

12. jun 2015

Positiv utvikling for nordøstarktisk sei

12. jun 2015

Vellykket medlemsmøte

10. jun 2015

Spennende pelagisk medlemsmøte

3. jun 2015

Tidenes maimåned for torsk

3. jun 2015

Klippfisk bak eksportrekord

3. jun 2015

Gregussen har overtatt

2. jun 2015

Satser mer på barn

2. jun 2015

Uendret avgift for villfisk

2. jun 2015

Skuffende av regjeringen

2. jun 2015

HI skal ha ny toppsjef

2. jun 2015

Høyere kvoteråd for nordsjøsilda

2. jun 2015

Verdiskaping på 87 milliarder

27. mai 2015

Etablerer marint kompetansesenter

26. mai 2015

Dåp og fest i Lødingen

22. mai 2015

Dåp for Haugagut

22. mai 2015

Lærer av kvarandre

21. mai 2015

Fra sju til fem regioner

21. mai 2015

Anbefaler kvotefleksibilitet

21. mai 2015

Glad for støtte

20. mai 2015

Snøkrabben- skurk eller?

20. mai 2015

Fisk presses nordover

19. mai 2015

Tettare samarbeid om forsking

19. mai 2015

Lodderåd for Island klart

19. mai 2015

Klart for matjes

18. mai 2015

Rekorduke på tobisen

18. mai 2015

Pelagisk medlemsmøte

15. mai 2015

Nye områder åpnet for tobisfiske

15. mai 2015

Fiskerihistorie på engelsk

13. mai 2015

Ingen tobisøkning, men flere felt

13. mai 2015

Nytt sildeinitiativ

13. mai 2015

Møter HI om ressursforskning

11. mai 2015

Årsmøtedatoane klare

11. mai 2015

Et skritt i riktig retning

8. mai 2015

Sammen om strandrydding

7. mai 2015

Rekordmåned for torskeeksporten

6. mai 2015

Torskefisk for en milliard i april

6. mai 2015

Enighet om nye minstepriser

6. mai 2015

Statoil søker om oljeutslippstillatelse fra Oseberg

5. mai 2015

Fiskarlaget om Tveterås

5. mai 2015

Ikke farlig

4. mai 2015

Årets beste tobisuke

4. mai 2015

Sjømatrådet omorganiserer

4. mai 2015

Advarer mot endringer i to lover

30. apr 2015

Krevende fangst får tekno-hjelp

29. apr 2015

Vil leie til makrelltokt

29. apr 2015

Prisforhandlingane utsett

29. apr 2015

Friske takter av Carisma

28. apr 2015

Torskeframstøt i Kina

27. apr 2015

Full fart på kolmule og tobis

27. apr 2015

Solskinnsvikaren

24. apr 2015

Rekordsøkning til marine fag

23. apr 2015

Vesentlige mangler

23. apr 2015

Norsk sjømat på trikken

23. apr 2015

Fiskebåt om Tveterås-utvalget

22. apr 2015

Fiskebåt om Tveterås-utvalget

22. apr 2015