-Dagens kvoteråd øker mistilliten mellom ICES, Det internasjonale havforskningsrådet, og fiskerne, sier han.

Han tror ikke rådene fra ICES blir de endelige kvotene i 2015, selv om pelagisk næring må forberede seg på en reduksjon totalt sett neste år.

Nvg-sild
-Når det gjelder nvg-sild planlegges et gytetokt i 2015, der det må kunne tas hensyn til i kvoterådet, dersom gytemålingen viser en større bestand enn det ICES legger til grunn i sine anbefalinger, sier Maråk.

Makrell
-Makrellrådet fra ICES bygger i hovedsak på eggtoktet, og i liten grad på ny forskning som indikerer en makrellbestand langt større enn det ICES legger til grunn. Endelig kvotefastsettelse bør bli vesentlig over ICES-anbefalingen, selvom enkelte av kyststatene vil arbeide for lav beskatning for å sikre egne interesser.
Det hører også med i makrellbildet at økt beskatningsgrad er til vurdering, sier Fiskebåt-direktøren.

Kolmule
-Kolmulekvoten vil være avhengig av den framtidige forvaltningsmodellen som er til revisjon. Også her vil det trolig være grunnlag for en kvotefastsettelse utover dagens anbefaling, mener Maråk.

-Til tross for fiskernes manglende tillit til kvoterådene fra ICES er svaret at vi må øke ressursforskningen for å redusere gapet mellom fiskerinæringens vurdering av bestandssituasjonen i havet og konklusjonene og tilrådingene fra ICES, sier Audun Maråk.