Fisket har denne uken foregått på tre forskjellige felt, skriver Sildelaget på sin nettside. 25310 tonn kommer fra Porcupine, 18 350 tonn er tatt sør av St. Kilda, og 17420 tonn er tatt på et område som ligger 150 nautiske mil sørvest av St. Kildafeltet

Ventetid
Det gode fisket fører også denne uken til ventetid for levering ved fabrikkene i Norge. De siste fangstene som har vært på auksjon blir ikke losset før torsdag, og må dermed vente opp mot tre døgn.

Går for fullt
I tillegg til at fabrikkene i Norge går for fult, har det blitt solgt fangster til både Danmark og Island. I tillegg er det levert noen fangster i Killybegs.

Kommende uke forventes fullt kjør. Selv om det nå er et titalls båter som er ferdig med sin kvote, er det enda mye kolmule igjen som skal fiskes i år. Kvoteoversikten viser en restkvote på knappe 189 500 tonn inkludert disponibel fleks.

Signalene fra fabrikkene i Norge er at de i hovedsak vil kjøre normalt også i påskeuken.