Hoveddelen av kvantumet er fisket i første halvdel av uken, da været var bedre. Fra Norskehavet over et stort område er det tatt 7.600 tonn. Dette er fordelt på 12 fangster, der fangststørrelsene varierer fra 125