Under debatten kom det elles mellom fram at Framstegspartiet og kanskje Høgre vil vurdere å legge ned Fiskeri-og kystdepartementet og samle fiskerisakene i eit stort Næringsdepartement.