Toktet starter og avsluttes i Bergen Tilbudet må være Havfrskningsinstituttet i hende 10. april kl 12.