Toktet starter og avsluttes i Tromsø.

Tilbudet må være HI i hende innen kl.13 26. oktober.