Ingen land kjøper mer norsk fisk enn Polen. Per Sandberg skal besøke en lakseforedlingsbedrift og promotere norsk skrei. I tillegg blir det tid til politiske samtaler.

- Jeg er opptatt av å øke verdiskapingen i Norge. Polen har en stor videreforedlingsindustri og som jeg tror vi kan lære av. Og så blir jeg gjerne med på å få polakkene til å spise mer av den norske fisken, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Polen er det største enkeltmarkedet for norsk sjømat. I 2015 eksporterte Norge sjømat til Polen til en verdi av 6,9 mrd. kroner, som er en halv milliard mer enn året før. I februar i år satt Norge eksportrekord på fersk torsk, og veksten i til Polen var på hele 142%.

Program:

30.mars

10:30-12:00 Besøk og omvisning på Koral (Graal Capital Group). Her lages lakseprodukter utelukkende av norsk råstoff. Fabrikken er moderne og med nytt utstyr.

16:00-17:00 Promotering av norsk skrei i supermarkedet Carrefour i Gdansk.

31.mars

08:30-09:30 Politiske samtaler med Minister of Maritime Economy, Marek Gróbarczyk

10:00-11:55 Sandberg og Gróbarczyk åpner 3rd Fish Congress