Saken blir tatt opp i et brev til Havforskningsinstituttet.