EU er det viktigste markedsområdet for norsk sjømatnæring. I 2014 gikk 62 prosent av den totale norske sjømateksporten til EU.

-Norsk sjømat blir møtt med høye tollsatser og et tungvint tollkvoteregime i EU-markedet. Å fjerne hindringer vil være gunstig både for EUs bearbeidingsindustri, som er vesentlig avhengig av sjømatimport fra Norge, og for norsk sjømatnæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I dag er det anslått at norsk sjømat bidrar til 12 000 sysselsatte i EUs sjømatindustri.

- EU har fremmet krav om betydelig økning i Norges finansielle EØS- bidrag. For Norge er en tilfredsstillende løsning på spørsmålet om markedsadgang for fisk en forutsetning for videreføring av Norges bidrag, sier Aspaker.

Samtidig som Tyskland er av de mest sentrale medlemslandene i EU, er landet også et stort sjømatmarked både med tanke på bearbeiding og konsum. Norge eksporterte sjømat til Tyskland for 2,5 milliarder kroner i 2014.