Han viste til at Fiskebåt var initativtaker til gytetoktet, og til at Sildelaget bidrar i finansieringsopplegget som nå sikrer at toktet blir gjennomført.

Maråk opplyste at Fiskebåt har bedt om at sildeavtalen, som det skal forhandles om i midten av desember, får formuleringer som gjør en kvoteendring neste år mulig, hvis forskningsresultatene gir grunnlag for det. -Dersom kyststatene ber om det vil ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) måtte vurdere anbefalingen på totalkvote (TAC) på ny, og gi et nytt råd. Dersom ICES ikke tar innover seg nye forskningsdata er det forvalternes oppgave å fastsette en korrekt TAC for 2015, understreket han.

Fiskebåt-direktøren sa også at han har hatt samtaler med søsterorganisasjonene i de aktuelle kyststatene om en slik løsning, noe de også var positive til.

-Et tilsvarende initiativ, der ICES kom med et nytt kvoteråd, ble gjort i år når det gjelder makrellkvoten etter at ny forskning viste at bestanden var større enn det ICES hadde lagt til grunn, sier Maråk.

Han viste til at bestanden av nvg-sild har vært en av de viktigste for fiskerne, for den pelagiske kyst- og havfiskeflåten. -Det vil ikke være politisk mulig å se bort fra eventuelle nye vitenskapelioge data som viser en gytebestand på et vesentlig høyere nivå enn det ICES legger til grunn, sa administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.