-PHLservice leverer kontinuerlig førsteklasse norsk linefanget fisk til Kina. Alle fartøyene vi kjøper fisk fra må være korrekt registrert. Mangelfull registrering kan føre til utestenging og at fisk på veg til markedet blir stanset, sier Daniel Harbo Pinheiro i PHLservice/Leinebris AS til fiskebat.no

Det betyr at du som produsent må være registrert og godkjent for at fisken din kan eksporteres til disse landene. Mattilsynet har laget en egen registreringsløsning for dette, og fristen for å registrere seg er 7. november.

De fleste produsenter står allerede på listene hos de ulike landene, men listene er mangelfulle og inneholder feil som skaper unødvendige vansker ved eksport. Den beste måten å sikre at opplysningene er riktig, er at produsent selv melder inn og vedlikeholder informasjonen i listene. Derfor har Mattilsynet laget en egen løsning for dette i Mattilsynets skjematjenester (MATS).


I Mattilsynets skjematjenester har alle produsenter med godkjenningsnummer for produksjon av fisk og fiskevarer nå tilgang til tre nye produksjonsformer som kan legges til:

-Produksjon av fisk og fiskevarer for eksport til Kina
-Produksjon av fisk og fiskevarer for eksport til Russland
-Produksjon av fisk og fiskevarer for eksport til Vietnam

Hver av de nye produksjonsformene fører videre til skjemaet som skal fylles ut for hver produsent som ønsker å stå på disse listene. Mattilsynet står for innhenting, bekreftelse, sammenstilling og oversending av listene. Endelige lister over produsenter landene har godkjent publiseres på nettsidene til myndighetene i mottagerlandet. Russland er per i dag stengt som marked for norsk sjømat på grunn av importrestriksjoner av politisk karakter. Mattilsynet holder likevel etablerte systemer i gang for å kunne gjenoppta eksporten på kort varsel dersom sanksjonene skulle falle bort.

Fristen for å registrere seg er 7. november 2014. De nye listene basert på den digitale løsningen blir oversendt til mottagerlandene i januar 2015, og vil erstatte eksisterende lister basert på tidligere system med PDF/Excel filer som har vært sendt inn Mattilsynets seksjon for eksport og import.