Han poengterer at avgiften har ført til interesse for utslippsreduserende tiltak og at den har stimulert til utvikling av ny teknologi.
-Dessuten er det aldri innført en avgift med så mange kompenserende tiltak, sier Schjerva. I fiskeflåten blir nytt utstyr dekket fullt ut, sier han.

-Når vil regjeringen svare på næringslivets forslag om en miljøavtale?

-Det kan jeg ikke si noe om nå. Vi må blant annet forsikre oss om at en miljøavtale vil redusere NOx-utslippene minst like mye som avgiften, slik Stortinget har forutsatt. Det er ikke slik at vi vil ha en miljøavtale for enhver pris.Tidsforløpet er også avhengig av de vi eventuelt skal inngå avtale med, sier statssekretær Roger Schjerva i Finansdepartementet.