For å illustrere hvor stor den norske fangsten er, kan vi si følgende [SEMI] dersom hele fangsten skulle vært spist av nordmenn (rundt 5,1 millioner mennesker) skulle hver og en av oss satt til livs 450 kilo fisk og skalldyr hvert år. Det meste av fisken blir imidlertid eksportert.

Verdien av den norske fangsten var på 14,2 milliarder kroner i 2014. Dette innebærer en økning på rundt 1,5 milliard sammenlignet med året før.

Det står vel 11 300 fiskere fordelt på cirka 6000 fartøy bak denne fangsten.

De nyeste offisielle tallene fra FAO viser at Norge var verdens 11. største fiskerinasjon i 2012.

Prisene opp for torskefisk