Messa samlar kjøparar og seljarar frå heile verda fram til torsdag. Norske sjømabedrifter er sterkt representert på messa.

Streikar vil denne veka skape vanskar for messedeltakarane, Onsdag skal det vere ein landsomfattande transportstreik i Belgia. Det er også varsla streik blant flyplasspolitiet i Brussel denne veka, men denne streiken vil ikkje få følgjer for reiser til/frå Norge og andre land i Schengen-området.