Ringnotflåten har samlet vel 10 000 tonn igjen og i tilegg nesten 11 000 tonn som ikke ble fisket av fjorårets kvote.

Pelagisk trål har igjen vel 6600 tonn av årets kvote og vel 5600 tonn som står igjen av fjorårets kvote.

I neste uke starter forhandlingene i Clonakilty i Irland mellom kyststatene om neste års kvoter.