Fisket har gått føre seg i to hovudområde. I Norskehavet heilt til sør for 66 grader nord og vidare på nordaust til området vest av Lofoten. I dette områdeter det fiska hele 31 300 tonn. Fiskarane melder om periodevis mykje sild i dette området , og det er tatt enkeltkast på over 1 000 tonn, skriv sildelaget.no