- Vi har sett at det har vært til dels store mengder nordsjøsild som er fangstet nå i starten av fiskeriet. Det ligger en begrensning på hvor mye nordsjøsild som kan gå til konsum pr. døgn på om lag 1000 tonn. Det gjør at en del fangster nå har gått til mel- og oljeproduksjon. Derfor anmoder vi nå fartøy om å se situasjonen litt an, i hvert fall inntil videre. Det sier salgsdirektør Knut Torgnes i Sildelaget til sildelaget.no om omsetningssituasjonen på nordsjøsild mandag ettermiddag.

God kvalitet
Tilbakemeldinger fra kjøperne i Egersund er at kvaliteten på silda er god, spesielt med tanke på at det er tidlig i sesongen. Prøver fra mandagens fangster viser at fettprosenten er mellom 18 - 20%. Det er godt over nivået på samme tid i fjor.

Kjøperne melder at kvaliteten på silda er godt egnet til matjesproduksjon, og at de ønsker å produsere så mye som det praktisk er mulig i løpet av de neste dagene.

Åpningsfestivalen for matjes i Holland rapporteres å være utsatt i en uke,skriver Sildelaget på sine hjemmesider.