Pelagisk trål får anledning til å drive fiske i området, men bes vise stor aktsomhet for å unngå innblanding av torsk i fangstene.

Etter dette er det forbudt å fiske etter lodde med ringnot i et område på Fugløybanken, i Troms, og Lopphavet i Finnmark, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:


1 Nord 70 grader 21,7 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter,
2 Nord 70 grader 34,6 minutter, øst 19 grader 30,0 minutter,
3 Nord 70 grader 39,2 minutter, øst 20 grader 05,7minutter,
4 Nord 70 grader 27,0 minutter, øst 20 grader 08,0 minutter,
5 Nord 70 grader 35,0 minutter, øst 21 grader 12,0 minutter,
6 Nord 70 grader 13,0 minutter, øst 21 grader 12,0 minutter,
7 Nord 70 grader 16,0 minutter, øst 20 grader 17,7 minutter,
herfra videre til posisjon 1.