Bevilgningen må godkjennes av Nærings- og fiskeridepartementet. Pengene skal brukes til å sette inn et tredje fartøy i toktet, slik at et evntuelt vestlig innsig av sild også blir dekket. Opprinnelig skulle toktet utføres med to fartøy i til sammen 24 døgn i området fra Møre til Troms, men nå kan et større område dekkes.

-Fiskebåt har stått sentralt i arbeidet med å få utvidet sildetoktet, og vi er glade for at Sildelaget nå sikrer finansieringen, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt. Han understreker at dette betyr at det er fiskeflåten selv som finansierer en betydelig del av gytetoktet.