Nylig var det metoderevisjon for nvg-sild i København. Målet var å bli enige om hvilke inngangsdata og hva for en modell og modellkonfigurasjoner som skal brukes i bestandsvurderingen av nvg-sild fremover. Tiden strakk ikke til, og derfor har ICES bestemt at det skal brukes mer tid på å få arbeidet ferdig.

-Nå har vi noen uker på oss.Fristen for benchmark-rapporten blir utsatt noe fra den opprinnelige som var 1. april. Vi skal jobbe videre med modellspesifikasjonene og teste modellens sensitivitet for å være sikker på at vi unngår ubehagelige overraskelser når modellen skal brukes for første gang kommende høst, forteller Katja Enberg, til imr.no. Enberg er programleder for Norskehavet og leder for ICES-arbeidsgruppen som gir råd for nvg-sild.

Har analysert toktkvaliteten
Forrige uke var hun på ICES hovedkontor i København sammen med forskere og næringsrepresentanter fra Norge, Danmark, Island, Færøyene og Russland samt tre eksterne eksperter fra USA og Polen. Havforskningsinstituttet var også representert med Erling Kåre Stenevik, som er bestandsansvarlig for nvg-sild, Aril Slotte, som er forskningsgruppeleder på pelagisk fisk, Are Salthaug, Sam Subbey og Sondre Aanes fra Norsk regnesentral (han er også innleidd av Havforskningsinstituttet).
Katja Enberg forteller at det lagt ned en betydelig innsats av forskere fra forskjellige land i forkant av møtet. Blant annet var kvaliteten på de forskjellige toktene analysert.

Uenighet om kondisjonsnedgang