Sakene blir tatt opp i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Rekefisket i Smutthullet
Fiskebåt mener at Norge må fremme forslag overfor NEAFC om endringer i inndelingen av Smutthullet i såkalte eksisterende og nye fiskeområder. Denne inndelingen ble gjort med utgangspunkt i fiskeaktivitet i referanseperioden 1987