Norges sjømatråd ble i går gjort kjent med at det varslede importforbudet for matprodukter fra USA, EU, Canada, Australia og Norge til Russland også vil omfatte norsk sjømat.

Den russiske presidenten Vladimir Putin undertegnet i går et dekret om forbud mot innførsel av en rekke landbruks- og sjømatprodukter fra USA, EU, Canada, Australia og Norge for en periode på ett år. Norges sjømatråd har fått bekreftet fra norske myndigheter (Nærings- og fiskeridepartementet) at dette også vil omfatte norsk sjømat.

-Sammen med sjømatbransjen og Nærings- og fiskeridepartementet jobber derfor Norges sjømatråd med å se på hvilke markedstiltak og prioriteringer som kan settes i verk for å bøte på konsenvensene dette kan få for norsk sjømat, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd. Handelen med sjømat er global, og Sjømatrådet er derfor forberedt på å gjøre nødvendige tiltak og allokering av ressurser for å holde på den høye etterspørselen etter norsk sjømat globalt. Produktene som normalt eksporteres til Russland kan fritt omsettes i andre av våre 130 sjømatmarkeder. Særlig for laks har utfordringer i handelen med enkeltland vist seg å balanseres med økt handel med andre land, ettersom det er en underliggende vekst i den globale etterspørselen etter laks.

Til norske sjømateksportører gjør Sjømatrådet nå oppmerksom på at departementet ikke anbefaler å pakke forsendelser med sjømat til Russland i dag og i dagene som kommer.

Russland har siden begynnelsen av 2000-tallet knivet med Frankrike om å være vårt største eksportmarked for sjømat. Første år Russland var større enn Frankrike var i 2004. Etter det har landene byttet om å ha rollen som Norges viktigste eksportmarked.

Russland har i perioden 2011-2013 vært vårt største eksportmarked. I 2013 ble det eksportert 295 tusen tonn sjømat fra Norge til Russland til en verdi av 6,534 milliarder kroner, mot 5,953 milliarder i 2012.

Så langt i år er eksporten på 128 tusen tonn sjømat til en verdi av 3,2 milliarder kroner. Sammenlignet med samme periode i fjor er volumet er redusert med 11 prosent, mens verdien er redusert med tre prosent. Samtidig har eksportverdien til Polen økt slik at Polen er Norges viktigste eksportmarked så langt i 2014, med Russland på andreplass.

Av den samlede sjømateksporten i 2013 utgjorde laks og ørret 81 prosent. Fersk hel fisk er de viktigste produktene av laks og ørret. I gjennomsnitt ble det eksportert 134 lastebiler med fersk laks og ørret hver uke til Russland i 2013.