Seminaret blir i Ålesund 26. april, med foredragshaldarar frå SINTEF og Grenco Marine.