Lena Amalie Hamnes i Kysten til kamp har kritisert denne avgjørelsen og blant annet sagt at hun frykter at økonomiske hensyn går foran menneskelige.

Usmakelig
-Kritikken er usmakelig. Slike tragiske ulykker skjer dessverre fra tid til annen, og det er mannskap og skipper som sammen må vurdere situasjonen og gjør det de føler er rett for å bearbeide en slik tragedie, sier Reidar Nilsen til fiskarlaget. no
- Det som er umoralsk og forkastelig er at Hamnes påfører mannskap og rederi ekstra belastning i bearbeidelsen av en slik tragisk hendelse. Med hvilken rett stiller Hamnes seg som moralsk overdommer i en slik tragisk ulykke?, spør Reidar Nilsen

Ikke økonomiske motiv
Han mener det er galt å spekulere i at økonomiske motiver lå bak beslutningen om å fortsette fisket. - Tråleren har en fast kvote, og klarer å ta den uansett. Den bruker fem-seks måneder på å ta kvoten. Resten av tida ligger den til land, sier Nilsen til Nettavisen.
Han opplyser at en del av mannskapet har fast lønn, og at kostnadene forbundet med å gå en ekstra tur til land ville vært minimale.
Nilsen sier til Nettavisen at beslutningen om å fiske videre står støtt på egne ben. Han mener det kan være vel så bra å bearbeide sorgen samlet om bord, fremfor å gå i land.

Mannskapets egen beslutning
Skipper og mannskap på ”Prestfjord” har tidligere sendt ut en pressemelding, der de redegjorde for de vanskelige dagene i begynnelsen av januar. I pressemeldingen heter det blant annet:

"Mannskapet om bord i FT "Prestfjord" har ved flere anledninger fått spørsmål om rederiet Prestfjord AS ikke ville at vi skulle avslutte fisket etter at søket av den savnede ble avsluttet. Det som er det faktiske forhold er at straks rederiet ble informert om hendelsen, kontaktet de fagpersonell som ville være tilgjengelig for de av mannskapet som trengte noen å snakke med. Rederiet fristilte oss om bord til å avgjøre om vi skulle avslutte fiske å gå til lands eller fortsette. Under hele leteaksjon var rederiet "standby" på kontoret på Sortland. De bisto med alt de kunne fra sin side fra land, kontakt med pårørende, politi og andre instanser.

Da den offisielle leteaksjonen ble avsluttet, og de andre trålerne som deltok i søket startet fiskeriet, fortsatte FT "Prestfjord" og KV "Harstad" enda noen timer. Dessverre ble ikke den savnede funnet. Ut på kvelden samme dag ble mannskapet samlet i dagrommet til en minnestund over den savnede. Etter denne minnestunden ble det diskutert hva vi skulle gjøre med hensyn til den videre drift. Jeg vil igjen presisere som skipper at vi var fristilt til å ta vår egen avgjørelse om bord i denne sak. Det var ingen av mannskapet som ytret ønske om å avslutte fiskeriet. Konklusjonen vår var at vi har et nært og tett samhold om bord, og dermed ville vi bearbeide sorgen om bord og fortsette fisket.

De av mannskapet som følte behov for å snakke med familie, venner, rederi og andre hadde fri tilgang til telefon. Det ble oppfordret fra rederiet om at alle om bord tok kontakt med sin familie for å forklare situasjonen og hendelsen. Etter en ukes fiskeri gikk fartøyet til Myre for lossing. Ved ankomst Myre møtte ledelsen i rederiet samt styreformann opp og det ble avholdt en minnestund for den savnede under ledelse av styreformann Yngvar Gustavsen.

Alt dette kan dokumenteres fra skipsdagbok, oppslag på oppslagstavle for mannskap og uttalelse fra mannskap, samt fra sjøforklaringen.

Vi om bord på FT "Prestfjord" ser på det som en ekstra belastning dersom vi blir møtt med spekulasjoner om hvordan rederiet håndterte denne saken.

Personlig vil jeg som skipper berømme alle de som var involvert i søket av den savnede . Det vil si de andre trålerne i området, KV ”Nord”, KV "Harstad", hovedredningssentralen HRS og rederiet som alle gjorde sitt i søket. Håper dette fjerner alle spekulasjoner om rederiets håndtering av denne tragiske hendelsen for oss alle involverte".

Odd Mork