Stenevik redegjorde for resultatene fra årets tokt, og nevnte 2013-årsklassen som et lyspunkt . Han orienterte også om arbeidet med å redusere usikkerheten gjennom følgende tiltak:

• Forbedre datainnsamling fra fiskeriene
• Sildemerking
• Studere rekrutteringen
• Studere samspillet mellom artene
• Forbedre toktene