Nedenfor følger en oppstilling over kvoterådene i tusen tonn fra Det internasjonale havforskningsrådet ICES, sammenlignet med den faktiske fangsten.


År KvoterådInternasjonal fangst
1998 6001125
1999 6501256
20008001412
20016281780
200201556
20036002321
20049252378
200510752027
200615001829
20079801900
2008835


-Dette viser at forskerne har tatt feil når de skulle bedømme hvilken beskatning kolmulebestanden tåler, sier Jan Ivar Maråk. Det er godt mulig at kolmulebestanden i dag er i en forfatning som gjør det nødvendig med kutt, men når skal vi egentlig ta forskerne på alvor når det gjelder denne bestanden?, spør Maråk.
-Forskerne har her "ropt ulv" så lenge at det snart ikke er noen som tar dem på alvor. Det bør være et tankekors for forskerne, som kanskje bør lære seg ikke å krisemaksimere for mye når det ikke er sikkert grunnlag for det. Da vil de også bli hørt når det virlelig er fare på ferde, sier utredningsleder Jan Ivar Maråk i Fiskebåt.