NEAFC-vedtaket innebærer også hyppige fangstrapporteringer når over halvdelen av totalkvoten er tatt. De som tidligere har fisket uer i NEAFC-området kan delta i fisket.

-I løpet av året skal det gjennomføres en del uerforskning. Resultatet av denne forskningen blir avgjørende for den framtidige fordelingen av uerbestanden i Norskehavet, sier adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt, som deltok på NEAFC-forhandlingene i London. Maråk sier at Norge skal ha en betydelig del av uerkvotene internasjonalt farvann i framtida, dersom forskningen slår fast det vi tror, nemlig at ueren i Norskehavet tilhører den norske bestanden. Maråk viser til at prinsippet om sonetilhørighet også er gjort gjeldende for ueren i Irmingerhavet.

-Ellers blir det en utfordring å skape forståelse for at det er et strengt reguleringsregime for uer i norsk økonomisk sone, samtidig som det nå blir åpnet for uerfiske i internasjonalt farvann på det som trolig er samme bestand, sier Maråk.