Utsiktene for importveksten hos Norges handelspartnere er noe svakere enn i juni, og forventede styringsrenter ute har falt litt. Oljeprisen er på om lag samme nivå som før sommeren, mens kronen har styrket seg noe. Påslaget i det norske pengemarkedet har økt og vært høyere enn anslått.

Prisveksten her hjemme har vært uventet høy de siste månedene. Det er samtidig tegn til at veksten i norsk økonomi tar seg opp litt raskere enn anslått i juni. Boligprisveksten har tiltatt og vært høyere enn ventet. Lave renter kan bidra til at veksten i boligprisene holder seg oppe og øke sårbarheten i det finansielle systemet. På den andre siden er veksten i norsk økonomi moderat, og kapasitetsutnyttingen er under et normalt nivå. Lav kostnadsvekst og en noe sterkere krone gjør at prisveksten trolig vil avta etter hvert.