Utviklingen i norsk økonomi har så langt vært om lag som ventet. Prisveksten er nær 2,5 prosent. Arbeidsledigheten har holdt seg stabil og vært litt lavere enn ventet. Samtidig er utsiktene fremover litt svakere enn i desember. Oljeprisen har falt videre, og aktiviteten i petroleumsnæringen kan avta mer enn tidligere antatt. Lønnsveksten i fjor ble lavere enn lagt til grunn, og det er forventninger om at lønningene også fremover øker noe mindre enn tidligere anslått. Flere sentralbanker har de siste månedene foretatt lettelser i pengepolitikken, og den ventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid.