- Vi er svært glade for denne tilleggsløyvinga. Dette gjer at vi no kan styrke vår innsats i Barentshavet til hausten og utvikle ein forskingsstasjon i Finnmark, seier administrerande direktør Tore Nepstad ved HI til instituttes nettsider

- I tillegg må vi sjølvsagt vurdere korleis vi best får nytte for denne styrkinga, understrekar Nepstad.