NRK skriv følgjande om programmet og serien:
"Langs hele norskekysten har silda vært helt avgjørende både for bosetting og levekår, som i Bekkjarvik i Austevoll, der fangsten på havets sølv har bestemt alt.

Her har silda skapt velstand i rike sildeperioder, men fortvilelse og armod i perioder med lite sild. Livet i Bekkjarvik er basert på sildefisket.

Inge Halstensen er væreier, fiskebåtreder og en av landets fremste fiskeripersonligheter. Han tar oss med gjennom Bekkjarviks historie, han blir med båtene sine på sildefiske i Vesterålen og han driver "heimafiske" etter sild i vågene ved Bekkjarvik, sammen med sildeeksperten Olav Stølsvik, som fremdeles produserer lubbesild av det flotte råstoffet.

Om serien
Langs hele Norges kyst arbeider fiskerne i storm og stille, på fine, varme sommerdager og på sure, kalde vinterdager. Hvert program i denne serien på åtte tar for seg en spesiell type fiskere: Kystfiskerne, hvalfangerne, linefiskerne, teinefiskerne, havfiskerne, ferskvannsfiskerne, fritidsfiskerne og sildefiskerne.

NRK har gjort opptak av et 30-talls båter på jakt etter like mange fiskeslag for å vise omfanget og variasjonene i Norges viktigste næringsvirksomhet.

Programleder Dag Lindebjerg tar oss med til Varangerfjorden, via Senja, Vestfjorden og Smøla, til Atlanterhavet og Nordsjøen. NRK-teamet filmet i all slags vær [SEMI] fra orkan vest for Irland på kolmulefiske, til midnattssol på havblank fjord vest for Senja. Dette er et usminket og realistisk bilde av fiskernes hverdag.