Fiskebåt skal om kort tid ha eit møte med Nærings- og fiskeridepartementet, der det vil bli tatt opp spørsmål knytt til den praktiske innføringa av systemet, og innføringa av ISM-system for dei større fartøya.

Fiskebåt set pris på synspunkt på dette dokumentet. Heile dokumentet frå Fiskeridirektoratet kan du lese ved å klikke her.