-Hadde vi vært varslet om EUs avtalebrudd kunne vi ha fisket makrellen i norsk sone, fortsetter Halstensen. -EUs avtalebrudd setter fiskerisamarbeidet og det langvarige arbeidet med å sikre en bærekraftig forvaltning av makrellbestanden i fare, sier Halstensen i en kommentar til at EU nekter norske makrellfiskere adgang til EU-sonen- adgang som i flere tiår har vært avtalefestet i fiskeriavtalen mellom Norge og EU.

-Får konsekvenser for fiskerisamarbeidet
Halstensen påpeker at EU gjennomgående har større adgang i norske farvann, enn Norge i EU-farvann. Dersom EU ikke er til å stole på som avtalepart, vil Norge måtte nekte EU adgang til norsk sone i Barentshavet og Nordsjøen. Han tror også det vil bli vanskeligere å oppnå en balansert kvoteavtale med EU i en situasjon der forhandlingsklima er på frysepunktet. -EU vil følgelig få reduserte kvoter på torsk og hyse i Barentshavet og i Nordsjøen. sier Halstensen.

Han utelukker ikke at vi går inn i 2010 uten en bilateral fiskeriavtale med EU.
-Ansvaret for en slik situasjon påligger i tilfelle EU ene og alene, sier Halstensen.

Halstensen tror at det med en slik situasjon vil bli et sterkere krav i næringen om at EU ikke bør ansees som part i avtalen om forvaltning og fordeling av norsk vårgytende sild, all den tid det ikke finnes fangstbare forekomster av norsk vårgytende sild i EU-farvann.

-Må besinne seg
-Norske fiskere beklager det selvsagt om vi blir tvunget inn i en slik situasjon, men ansvaret for en slik utvikling hviler i tilfelle kun på EU, sier Halstensen. Han mener at utestengelsen fra makrellfisket i EU-sonen har så dramatiske konsekvenser at EU må besinne seg og gjenåpne fisket snarest råd.