Norske fiskebåter som fisker i russisk sone, får stadig spørsmål om å sertifikat og dokumenter. Fiskebåt ber nå Fiskeridirektoratet og Kystvakta om å avklare hvilke dokumenter som skal være om bord i fiskefartøyene.

Usikkerhet
Kontrollene har lenge skapt usikkerhet og bekymring i fiskeflåten, og har også ført til at mange fartøyer vegrer seg for å fiske i russisk økonomisk sone. Remøy-saken har forsterket denne bekymringen, og situasjonen i dag er slik at det i praksis ikke er gjensidig soneadgang mellom Norge og Russland, skriver Fiskebåt i et brev til Fiskeridirektoratet.

Fiskebåt ber derfor Fiskeridirektoratet i samarbeid med Kystvakta, om å avklare med russiske kontrollmyndigheter hvilke sertifikater og dokumenter som skal være om bord i norske fiskefartøyer ved fiske i russisk sone. Fiskebåt antar at det tilsvarende vil være i russisk interesse å få avklart hvilke dokumenter norske kontrollmyndigheter krever fremlagt fra russiske fartøyer. 

Ikke nødvendig
Fiskebåt viser i brevet også til at det i henhold til den norsk-russiske midlertidige forenklete ordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøy (lisensavtalen) ikke er nødvendig å ha lisenspapirene om bord i fartøyene.