Lodda som er kommet til kysten så langt i vinter er liten.. Samfengt snitt varierer fra 55 til 63 stk. pr kilo. og antall holodde er fra 64 til 70 pr kilo. Sist i forrige uke var rognprosenten kommet opp i 20 %. Disse prøvene er båtene sine prøver, tatt på feltet. Selv om det er meldt om at det er en god del lodde å se i området Lopphavet og lengre vestover er det likevel ikke den store mengden som er kommet til kysten så langt i vinter, skeriver Sildelaget.no