Klikk på lenka og du finn info. om program osv.

http://seafood.no/aktuelt/konferanser-og-seminarer/torskefiskkonferansen-2017/