Geir Lundberg og Lars Ove Stenevik er nye i styret, etter at Birfger H. Dahl og Inge Halstensen går ut.

Ordførar i representantskapet. Paul Harald Leinebø, blei attvald.