Studien, som er utført av forskere fra Havforskningsinstituttet og kollegaer på Island og Færøyene, er basert på biologiske data fra temmelig nøyaktig 26 084 makrellindivider i alderen 3-8 år. Fisken er samlet inn fra et norsk kommersielt snurpenotfiskeri i perioden 1984 til 2013, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.