For 2014 lød det endelige rådet at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke burde overstige 90 000 tonn. Rådet for 2015 er i samsvar med den norske forvaltningsmodellen for tobis. De aktuelle områdene åpnes for regulært tobisfiske i perioden 15. april til 23. juni.. Det kommer et oppdatert råd 15. mai 2015 når resultatene fra det akustiske toktet er kjent.

Danmarks Tekniske Universitet gjennomførte et utvidet skrapetokt vinteren 2014 i norsk sone, og for første gang har HI rekrutteringsindekser tilgjengelig før det akustiske toktet gjennomføres til våren. Havforskningsinstituttet er positive til utvidelsen av skrapetoktet i norsk sektor, men understreker at det er for tidlig å si noe om hvor godt toktet klarer å forutsi mengde og geografisk fordeling av de 1-åringene som er tilgjengelig i fiskeriet i 2015.