Forrige kom årets første tobisfangst og dermed var sesongen i gang. Til nå er det ikke blitt så mange innmeldingene, men 12 fartøyhar funnet veien til feltene Vestbanken og Inner Shoal.
Fangstene i forrige uke ble solgt til kjøpere i Norge og Danmark.
Fisket har vært noe varierende fra dag til dag og fra fartøy til fartøy, noe som også værforholdene har vært medvirkende til. I helga ble det meldtmeldes det fra feltet om brukbart fiske, skriver sildelaget.no

Kommende uke venter Sildelaget at flere fartøyer kommer med i fisket.