I tillegg er det forventninger om en forhøyet kvote etter gjennomført forskningstokt som starter til helgen og varer 14 dager. En eventuell kvoteøkning forventes å komme i midten av mai. Prisen fartøyene får for tobisen er noe lavere enn forventet.