Tobissesongen for de norske fiskerne startet 15. april, og rett over påskehelga var de første båtene i arbeid. På Vestbanken ble det registrert en del fisk, og et brukbart fiske, skriver Sildesalgslaget på sin nettside.

Totalt er det innmeldt rundt 9 000 tonn. Av dette er 7 000 tonn fra norske båter og 2 000 tonn fra to utenlandske fartøy. De utenlandske fartøyene kommer fra et felt som ligger sør for N 56 grader og en grad øst.

Kolmule
Ifølge Sildelaget er det meldt inn 13 355 tonn kolmule denne uken. 12 fartøy har deltatt og meldt inn fangst, der de aller fleste har vært på sin siste tur denne sesongen.
Kommende uke er det ventet svært liten aktivitet i kolmulefiske.

Andre fiskeri
Av andre fiskeri er det tatt to låsfangster med hestmakrell på til sammen 20 tonn, i tillegg til litt bifangst av hestmakrell i industrifiske. I tillegg er det tatt en låsfangst med makrell på fire tonn i Bømlo kommune.