Den norske kvoten skal fordeles mellom fartøyene på samme måte som kolmule.